CATERINGADVIES

Wanneer een opdrachtgever de uitvoering van cateringactiviteiten in eigen beheer houdt, kan Van Lier Catering ondersteunen met cateringadvies. Hiervoor bieden wij een aantal Cateringadviesdiensten aan.

Cateringscan

Met een cateringscan van Van Lier Catering krijgt u inzicht in de stand van zaken van uw cateringactiviteiten. De cateringscan kan bestaan uit cateringadvies of cateringbegeleiding en heeft o.a. betrekking op de volgende zaken:

  • Het implementeren van de wettelijk noodzakelijke registratielijsten, zoals temperatuurlijsten, schoonmaakplanning, leverancierscontroles, enz. Leidend hierbij is de Hygiënecode voor contractcatering.
  • Het in overleg vaststellen van een vernieuwd assortiment en het invoeren hiervan.
  • Het inventariseren van de uit te voeren cateringwerkzaamheden en het eventueel opstellen en invoeren van een efficiëntere manier van werken.
  • Het ondersteunen van cateringmedewerkers in het uitvoeren van acties en thema’s.
  • Begeleiding in de overgang van een uitbesteedde cateringdienst naar een cateringdienst in eigen beheer.
  • Het inventariseren van uw inkoop, op product- en prijsniveau, in relatie tot de verkoopprijzen in uw restaurant.
  • Opstellen en invoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) plan, waarmee u voldoet aan uw RI&E-plicht vanuit de Arbowet.
  • Periodieke kwaliteitscontroles uitvoeren en het eventueel voeren van werkoverleggen met cateringmedewerkers.
  • Nemen van Bacteriële onderzoeken, middels periodieke product- en oppervlaktemonsters.
  • Advisering bij nieuw- of verbouw m.b.t. de inrichting van het restaurant, de keuken en bijbehorende ruimten.

 

Naar aanleiding van de verschillende inventarisaties, wordt een Cateringadviesrapport op maat voor u samengesteld.

Cateringtraining

Naast het geven van Cateringadvies, verzorgt Van Lier Catering ook Cateringtrainingen. Het gaat hier meestal om het algemeen begeleiden van cateringmedewerkers in het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden (training on the job). Maar Van Lier Catering biedt ook de mogelijkheid om uw kantine- of cateringmedewerkers op te laten leiden tot ‘Contractcateringmedewerker B’. Dit is het enige officiële branche-erkende vakdiploma voor cateringmedewerkers. Door uw medewerkers deze zgn. OCC-cursus te laten volgen, bent u ervan verzekerd dat zij op de hoogte zijn van alle geldende normen in de branche.

Maar ook voor Cateringtrainingen geldt dat wij die volledig op maat leveren. Waar heeft uw organisatie en cateringmedewerkers behoefte aan? In overleg met u stellen wij een Cateringtraining op, waarmee u ook in de toekomst verder kunt.


“Duidelijke rapportage met goede conclusies en goed toe te passen aanbevelingen”
Auke-Freek van der Galiën
vh manager Facilitaire Zaken
Rabobank Heerenveen

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van Cateringadvies waarmee wij u kunnen ondersteunen. Maar het blijft niet alleen bij het geven van advies. Ook als u tijdelijk vervanging zoekt voor uw eigen cateringmedewerkers, helpen wij u graag verder. Onze ervaren en ingewerkte medewerkers kunnen u dan ondersteunen waar nodig.

 

Wilt u meer weten over Cateringadvies van Van Lier of heeft u andere specifieke vragen? Neem  contact met ons op; wij kunnen u zeker verder helpen!


Maak een afspraak